Modul Pengajian

Sistem Pengajian Darul Ulum Al-Furqani terbahagi kepada 2 bahagian:-

  • Pengajian Tahfiz Al-Quran
  • Pengajian Ulum Syar’iyyah

Pengajian Ulum Syar’iyyah merangkumi semua cabang Islam seperti:-

  • Pengajian Tafsir dan Ulumnya
  • Pengajian Al-Hadis dan Ulumnya
  • Pengajian Al-Figh dan Usululfigh
  • Pengajian Sirah An-Nabawiyyah dan sejarah Islam
  • Pengajian bahasa-bahasa seperti:

– Bahasa Arab dan cabangnya
– Bahasa Urdu
– Bahasa Inggeris
– Bahasa Mandarin