Syarat Kemasukan

Syarat-syarat kemasukan adalah seperti berikut:-

  • Pelajar hendaklah berumur 13 tahun keatas atau telah tamat pengajian sekolah rendah tahun enam atau yang setaraf dengannya.
  • Mempunyai daya ingatan yang kuat, berminat dan mempunyai kesungguhan.
  • Boleh membaca Al-Quran dengan baik dan boleh menguasai jawi.
  • Berakhlak mulia dan bersifat ta’at.
  • Bersedia untuk mematuhi segala tatatertib madrasah
  • Lulus temuduga dengan pihak Darul Ulum Al-Furqani.

 

Pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan (fakir atau miskin) diberi keutamaan.